Barn & Ungdom

.

Viktiga uppdrag!


Att kommunicera projekt för barn, ungdomar och personer  med funktionsnedsättning känns extra viktigt! 

Några av våra uppdrag:

PROGRAM FÖR SKOLAN

UR Magasinet


UR:s uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram. UR tar också ett särskilt ansvar för språkliga/etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning. 


UPPDRAG: Formgivning av UR:s nya programtidning UR Magasinet som bland annat handlar om Barns rättigheter och unika behov.

Uppdragsgivare: UR.

Grafisk design & produktion: Louise Turlock


Se några uppslag ur Magasinet!

TEMA HJÄRNSKAKNING

Om barn/ungdomar


De flesta barn som får hjärnskakning återgår till skolan och fritid efter några dagars vila. Men för vissa barn kvarstår symtom som till exempel  trötthet, huvudvärk, och koncentrationssvårigheter. Detta kan leda till stora svårigheter för inlärning och mående.


UPPDRAG: Grafisk design av en serie material som vägledning för skolpersonal, föräldrar, idrottsklubbar, vårdcentraler och andra avdelningar som möter barn med hjärnskakning.


Uppdragsgivare: Hjärnkraft.

Grafisk design & produktion: Louise Turlock

Material: Bok, konferensinbjudan, pressmaterial mm.

EN DROGFRI GEMENSKAP

Mappar och infoblad


X-CONS hjälper sina medlemmar att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda ett nytt socialt nätverk.


UPPDRAG: Ta fram en skräddarsydd mapp med ett antal informationsblad om verksamheten och projekten inom X-Cons, bl.a. Ung i X-Cons och Med i matchen. Materialet har en bred målgrupp såsom politiker, potentiella arbetsgivare, medlemmar och övriga intressenter i projekten. Materialet används flitigt och är mycket uppskattat.
Uppdragsgivare: X-Cons. Grafisk design & produktion: Louise Turlock

FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA - MATERIAL

För pedagoger och elever


HUR ÄR DET FÖR DIG? är ett material som på ett enkelt och pedagogiskt sätt ger en övergripande bild av olika svårigheter som barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada kan uppleva i skolan.


UPPDRAG: Formgivning och produktion av elevhäfte, lärarhandledning, protokoll och målkort. Materialet togs även fram som interaktiv PDF.

Uppdragsgivare: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Grafisk design & produktion: Louise Turlock

ATT VARA ADOPTERAD

Bok för unga


UR:s uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram. UR tar också ett särskilt ansvar för språkliga/etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning.


UPPDRAG: Formgivning och produktion av boken Stålmannen, Moses och jag
– adopterade berättar. Målgrupp 9-12 år.
Här intervjuas adopterade barn och vuxna om stort och smått: Omkompisar, återresor, tjatiga frågor, fördomar och rasism. Här

ÅTTA UNGDOMSFÖRBUND I SAMARBETE

Bok & material


EN STÄRKT RÖST var ett Arvsfondsprojekt med målet att öka inflytandet i samhället för unga med funktionsvariationer. Delaktiga förbund: Unga Rörelsehindrade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Ungdom för Social Hälsa och Unga Synskadade.


UPPDRAG: Formgivning och produktion av program, inbjudan, program, t-shirts, rollup, trottoarpratare och mycket annat

Vi producerade också en ambassadörsmanual och en bok som sammanfattade projektets 3 år.
Uppdragsgivare: En stärkt röst. Grafisk design & produktion: Louise Turlock

Louise Turlock, Turlock Design AB ©