Barn & Ungdom

.

Viktiga uppdrag!


Att kommunicera projekt för barn, ungdomar och personer  med funktionsnedsättning känns extra viktigt! 

Några av våra uppdrag:

UR Magasinet

PROGRAM FÖR SKOLAN


UR:s uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram. UR tar också ett särskilt ansvar för språkliga/etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning. 


UPPDRAG: Formgivning av UR:s nya programtidning UR Magasinet som bland annat handlar om Barns rättigheter och unika behov.

Uppdragsgivare: UR.

Grafisk design & produktion: Louise Turlock


Se några uppslag ur Magasinet!

Material  om barn/ungdomar

TEMA HJÄRNSKAKNING


De flesta barn som får hjärnskakning återgår till skolan och fritid efter några dagars vila. Men för vissa barn kvarstår symtom som till exempel  trötthet, huvudvärk, och koncentrationssvårigheter. Detta kan leda till stora svårigheter för inlärning och mående.


UPPDRAG: Grafisk design av en serie material som vägledning för skolpersonal, föräldrar, idrottsklubbar, vårdcentraler och andra avdelningar som möter barn med hjärnskakning.

Uppdragsgivare: Hjärnkraft. Grafisk design & produktion: Louise Turlock

Mappar och infoblad

EN DROGFRI GEMENSKAP


X-CONS hjälper sina medlemmar att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda ett nytt socialt nätverk.


UPPDRAG: Ta fram en skräddarsydd mapp med ett antal informationsblad om verksamheten och projekten inom X-Cons, bl.a. Ung i X-Cons och Med i matchen. Materialet har en bred målgrupp såsom politiker, potentiella arbetsgivare, medlemmar och övriga intressenter i projekten. Materialet används flitigt och är mycket uppskattat.
Uppdragsgivare: X-Cons. Grafisk design & produktion: Louise Turlock

Material för pedagoger och elever

FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA


HUR ÄR DET FÖR DIG? är ett material som på ett enkelt och pedagogiskt sätt ger en övergripande bild av olika svårigheter som barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada kan uppleva i skolan.


UPPDRAG: Formgivning och produktion av elevhäfte, lärarhandledning, protokoll och målkort. Materialet togs även fram som interaktiv PDF.

Uppdragsgivare: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Grafisk design & produktion: Louise Turlock

Bok för barn och ungdomar

ATT VARA ADOPTERAD


UR:s uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram. UR tar också ett särskilt ansvar för språkliga/etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning.


UPPDRAG: Formgivning och produktion av boken Stålmannen, Moses och jag
– adopterade berättar. Målgrupp 9-12 år.
Här intervjuas adopterade barn och vuxna om stort och smått: Omkompisar, återresor, tjatiga frågor, fördomar och rasism. Här

Grafisk profil & marknadsföring

UNGDOMSRÅDET


ABF UNGDOMSRÅDET i Botkyrka finns för att ungdomar med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att aktivt påverka den lokala demokratin. 


UPPDRAG: Ta fram en grundprofil med kompletterande designelement till projektet plus material såsom folder,

vykort och rollup.
Uppdragsgivare: Grafisk design & produktion: Louise Turlock.

Marknadsföringmaterial & bok

ÅTTA UNGDOMSFÖRBUND I SAMARBETE


EN STÄRKT RÖST var ett Arvsfondsprojekt med målet att öka inflytandet i samhället för unga med funktionsvariationer. Delaktiga förbund: Unga Rörelsehindrade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Ungdom för Social Hälsa och Unga Synskadade.


UPPDRAG: Formgivning och produktion av program, inbjudan, program, t-shirts, rollup, trottoarpratare och mycket annat

Vi producerade också en ambassadörsmanual och en bok som sammanfattade projektets 3 år.
Uppdragsgivare: En stärkt röst. Grafisk design & produktion: Louise Turlock